DRAŽBA ID. 1/15 POZEMKŮ V OBCI MLADÝ SMOLIVEC, OKRES PLZEŇ-JIH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 3539/15
Odhadní cena: 12.000,- Kč
Nejnižší podání: 8.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.02.2021, 09:00
Expirace dražby: 16.02.2021, 09:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 8.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-jih
Obec: Mladý Smolivec

Popis:
Dražený stavební pozemek p.č. 56/1 je situován u křižovatky silnice Lnáře - Spálené Poříčí s místní komunikací. Část stavebního pozemku zasahuje do této místní komunikace. Na části stavebního pozemku jsou patrné pozůstatky základového zdiva původní stavby, zbytek plochy pozemku je zatravněn. Dle platného územního plánu se stavební pozemek nachází v zóně smíšené venkovské zástavby - stabilizovaná plocha. Zemědělský pozemek p.č. 147/49 je zemědělsky obhospodařován.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.