DRAŽBY RD S POZEMKY V OBCI BYSTŘICE, OKRES BENEŠOVNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 255/20
Odhadní cena: 5.750.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.833.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.02.2021, 11:00
Expirace dražby: 16.02.2021, 11:30

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.833.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Benešov
Obec: Bystřice

Popis:
Jedná se o přízemní zemědělskou usedlost tvořenou obytnou a hospodářskou částí, ze smíšeného zdiva, pravděpodobně s částečně využitým podkrovím (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) pod sedlovou střechou s polovalbou krytou eternitovými šablonami. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 841/6 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice a dále přes částečně zpevněný pozemek p.č. St. 13/3 - zastavěná plocha a nádvoří, který je rovněž předmětem ocenění.
Na obytnou část objektu č.p. 12 navazuje přízemní hospodářská část ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou s polovalbou krytou eternitovými šablonami, na kterou dále navazuje jednoduchý, dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou taškou pálenou.
Naproti objektu č.p. 12, vlevo je situována přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou, na kterou dále navazuje přízemní, kovový kotec pro psa s pultovou střechou krytou plechovou krytinou.
Dále za objektem č.p. 12 je situována přízemní stodola ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou, na jejíž pravou přední část navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou taškou pálenou.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.