DRAŽBA ID. 1/2 RD SE ZAHRADOU V KOJETÍNĚ, OKRES PŘEROV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 4838/15
Odhadní cena: 227.000,- Kč
Nejnižší podání: 151.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.03.2021, 09:00
Expirace dražby: 02.03.2021, 09:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 151.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Přerov
Obec: Kojetín

Popis:
Draženým objektem je přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou
taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Kojetín, místní části Kovalovice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 332/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc. Dle informací ČSÚ v obci Kojetín je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubková kanalizace, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením.
Původní stáří objektu je dle účastníka místního šetření přes 150 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V 80. letech minulého století byla provedena přístavba objektu, dále objekt procházel běžnou údržbou, která byl v posledních letech zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).
Na zadní část objektu navazuje zděná kůlna pod pultovou střechou krytou taškou pálenou ve špatném stavebně - technickém stavu. Na pravé zadní části pozemku (pohled z přístupové komunikace) je situována zděná kůlna (bývalá dílna) pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem a taškou pálenou. Za touto je situována hospodářská vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem.

Na parcele č. 110 vázne věcné břemeno užívání společné zdi dle trhové smlouvy ze dne 25.04.1903.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.