DRAŽBA ID. 1/2 ORNÉ PŮDY V UHERSKÉM BRODĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 7703/14
Odhadní cena: 41.700,- Kč
Nejnižší podání: 27.800,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.03.2021, 09:00
Expirace dražby: 09.03.2021, 09:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 27.800,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Uherské Hradiště
Obec: Uherský Brod

Popis:
Dražený pozemek je začleněn do většího půdního celku – honu, který je zemědělsky obhospodařován.
Hon leží v lokalitě místně zvané „Mezi cestami“ situované po levé straně silnice č. 495 ve směru od Uherského Brodu do Vlčnova. Pozemek leží v blízkosti hranice katastrů Havřice a Vlčnov, ve vzdálenosti cca 1,7 km jihozápadně od nejbližší souvislé zástavby města Uherský Brod (místní část Havřice) a cca 2,1 km východně od nejbližší souvislé zástavby obce Vlčnov. Hranice pozemku nejsou v terénu vyznačeny; hon, do kterého je pozemek začleněný, je přístupný z nezpevněné polní cesty. Na pozemku nejsou žádné trvalé porosty.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.