DRAŽBA GARÁŽE V TÁBOŘENejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 2512/18
Odhadní cena: 180.000,- Kč
Nejnižší podání: 120.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.02.2021, 11:00
Expirace dražby: 02.02.2021, 11:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 120.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Tábor
Obec: Tábor

Popis:
Předmětem dražby je jedna z řady garáží, označená č.p. 1093, která byla postavená údajně v roce 1978 na pozemku parc. č. 953 - zastavěná plocha a nádvoří (druh pozemku) o výměře 36 m2 v katastrálním území Klokoty, obec Tábor, okres Tábor, podle LV č. 3544. Je zděné klasické, tehdejší konstrukce, opatřená plochou střechou tvořenou žebírkovými panely ukládanými do mírného spádu s krytinou ze živičných pásů typu „IPA”, klempířským lemováním, okapem a svodem z pozinkovaného plechu. Podlaha je tvořena betonovou mazaninou, omítky a vápenné, zavedena elektřina 230/400 V. Součástí pozemku jsou venkovní úpravy, tvořené zpevněnou betonovou plochou, položenou do mírného spádu s dilatačními spárami a betonovým rigolem (žlabem) pro odvod povrchové a dešťové vody.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.