DRAŽBA ID. 1/2 ZAHRADY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 3175/14
Odhadní cena: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 133.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.03.2021, 10:00
Expirace dražby: 16.03.2021, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 133.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: České Budějovice
Obec: České Budějovice

Popis:
Předmětem dražby je pozemek se zanedbanými a přestárlými trvalými porosty.
Na pozemku se nachází přízemní zahradní dřevěná chatka a zděný kurník s pultovou střechou. S ohledem na skutečnost, že uvedené nemovitosti nejsou zaneseny do katastru nemovitých věcí a nebylo jinak prokázáno vlastnické právo k uvedeným, nejsou tak předmětem dražby. S ohledem na stav uvedených nemovitostí (velmi špatný technický stav) je jejich faktická hodnota nepatrná.
Na pozemku se dále nachází plechová garáž bez pevných základů ve velmi špatném technickém stavu (hodnota fakticky nulová). S ohledem na to, že se nejedná o nemovitou věc, neboť nemá základy a není spojená se zemí, je jen volně položená na zemi (a jedná se tak o věc movitou), není tato garáž taktéž předmětem dražby.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.