DRAŽBA ID. 1/2 RD S POZEMKY V OSLNOVICÍCH, OKRES ZNOJMO

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1020/18
Odhadní cena: 490.000,- Kč
Nejnižší podání: 326.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 23.03.2021, 09:00
Expirace dražby: 23.03.2021, 09:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 326.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Oslnovice

Popis:
Jedná se o přední část domu, která je zděná přízemní se sedlovou střechou, objekt je dle sdělení napojený na rozvod elektřiny, vody, plynu a splaškové vody svedené zřejmě do jímky na dvoře. Stáří objektu je odhadnuto na 100 let, dle sdělení cca před 20 roky byla provedena výměna střešní krytiny za betonovou tašku včetně latění a cca v letech 2010 až 2015 byla provedena částečná modernizace obou bytů. Dům je dispozičně řešen na dva byty s průjezdem, vpravo od průjezdu je byt 2+1 a vlevo od průjezdu je byt 3+1.
Na zadní stěnu obytné části navazuje bývalá stáj. Jedná se o zděnou přízemní stavbu se stářím cca 100 let. V horní části dvora, na pozemku p. č. St. 24/3, se nachází kolna - přízemní stavba částečně zděná a z části dřevěná, bez stropu, se střechou a hliněnou podlahou.
Všechny dražené pozemky tvoří jednotný funkční celek, jsou svažité k severu, přístup k pozemkům je po zpevněné komunikaci, kde jsou provedeny všechny inž. sítě včetně splaškové kanalizace, avšak napojeny jsou pouze na elektřinu, vodovod a plyn. U kanalizace je možnost napojení.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.