DRAŽBA POZEMKU A STAVBY RD BEZ Č.P. V OBCI SUCHOHRDLY U MIROSLAVI

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 996/18
Odhadní cena: 2.100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.400.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 17.02.2021, 09:00
Expirace dražby: 17.02.2021, 09:30

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.400.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Suchohrdly u Miroslavi

Popis:
Oceňovaná nemovitost se nachází v lokalitě určené pro výstavbu rodinných domů. Jedná se o rozestavěnou stavbu jednopodlažního rodinného domu s plochou střechou. Dokončená je hrubá stavba s osazenými výplněmi v obvodových stěnách.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.