POZEMEK SE SKLADEM MEZI BYTOVÝMI DOMY V KŘEMŽI, OKR. ČESKÝ KRUMLOVNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 728/17-168
Odhadní cena: 37.500,- Kč
Nejnižší podání: 25.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.01.2021, 10:00
Expirace dražby: 20.01.2021, 10:20

Dražební jistota: 4.000,- Kč
Nejnižší podání: 25.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Český Krumlov
Obec: Křemže

Popis:
Konstrukční řešení a technické vybavení skladu bez čp/če na pozemku parc.č. 192/58:

Sklad o zastavěné ploše 12 m2 je postaven v řadě dalších skladů vedle bytového domu. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu s nevyužitým podkrovím. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnitřní a vnější omítky vápenocementové. Střecha je pultová s dřevěným krovem, krytinu tvoří vlnitý osinkocement. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Dveře dřevěné, okno dřevěné s jednoduchým zasklením. Jinak je stavba bez jakéhokoliv technického vybavení.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.