DRAŽBA ORNÉ PŮDY O VEL. ID. 1/2 V OBCI ROUSÍNOV, OKRES VYŠKOV (SOUVISÍ S DRAŽBOU VE SPISE 97EX 2154/16)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 2476/14
Odhadní cena: 3.285,- Kč
Nejnižší podání: 2.190,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.03.2021, 10:00
Expirace dražby: 10.03.2021, 10:30

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.190,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Vyškov
Obec: Rousínov

Popis:
Oceňovaná, mírně svažitá parcela je lokalizována západně od zastavěné části města Rousínov, v části s místním názvem „Stráně-Višňovce“ v komplexu orné půdy. Jedná se o zemědělsky málo produkční půdy.

Tato dražba souvisí s dražbou ve spise 97EX 2154/16, kde se draží druhý spoluvlastnický podíl o vel. id. 1/2.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.