ID. 1/2 POZEMKŮ V OBCI JINDŘICHOV, OKR. ŠUMPERK

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EXD 1/21
Odhadní cena: 33.000,- Kč
Nejnižší podání: 22.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.03.2021, 09:00
Expirace dražby: 09.03.2021, 09:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 22.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Šumperk
Obec: Jindřichov

Popis:
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 588/10 - ostatní plocha, a pozemku p.č. 600/2 - ostatní plocha, vše evidováno na LV č. 338 v k.ú. Pleče, obec Jindřichov, okres Šumperk, které jsou situovány v okrajové zastavěné části obce Jindřichov. Pozemky netvoří funkční celek a jsou situovány v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 592 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Jindřichov, č.p. 78, 788 23 Jindřichov.

Dle informací ČSÚ v obci Jindřichov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Jindřichov jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „SV - plochy smíšené obytné venkovské“.

Více ve znaleckém posudku.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.