ID. 1/4 POZEMKU ZELENĚ V OBCI JINDŘICHOV, OKR. ŠUMPERK

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EXD 1/21
Odhadní cena: 18.000,- Kč
Nejnižší podání: 12.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.03.2021, 09:30
Expirace dražby: 09.03.2021, 10:00

Dražební jistota: 4.000,- Kč
Nejnižší podání: 12.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Šumperk
Obec: Jindřichov

Popis:
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 nemovité věci - pozemku p.č. 588/6 - ostatní plocha, evidováno na LV č. 340 v k.ú. Pleče, obec Jindřichov, okres Šumperk, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Jindřichov. Pozemek je situován v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 592 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Jindřichov, č.p. 78, 788 23 Jindřichov.

Dle informací ČSÚ v obci Jindřichov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Jindřichov je pozemek zahrnut v plochách jako: „SV - plochy smíšené obytné venkovské“.

Více ve znaleckém posudku.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.