DRAŽBA ID. 2/3 POZEMKŮ V OBCI SKUTEČ, OKRES CHRUDIMNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 7390/15
Odhadní cena: 120.000,- Kč
Nejnižší podání: 80.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 23.03.2021, 11:00
Expirace dražby: 23.03.2021, 11:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 80.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Chrudim
Obec: Skuteč

Popis:
Soubor pozemků tvoří tři samostatné parcely p.č. 1240/1, p.č. 1241/4, p.č. 1269/3. Parcela č. 1240/1, vedená jako trvalý travní porost, se nachází na severovýchod od obce Skuteč. Jsou na ní náletové trvalé porosty a není zemědělsky obdělávána. Parcela č. 1241/4, vedená jako orná půda, navazuje z jihozápadní strany na p.č. 1240/1, je zemědělsky obdělávána. Parcela č.p. 1269/3 vedená jako trvalý travní porost, se nachází v lokalitě Ke třem lípám severovýchodně od obce Skuteč. Jsou na ní náletové trvalé porosty, částečně travnatý porost.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.