DRAŽBA POZEMKŮ V HORNÍCH BOJANOVICÍCHNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 8748/15
Odhadní cena: 83.000,- Kč
Nejnižší podání: 55.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.03.2021, 09:00
Expirace dražby: 30.03.2021, 09:30

Dražební jistota: 40.000,- Kč
Nejnižší podání: 55.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Horní Bojanovice

Popis:
Lesní pozemek p.č. 139/226 leží v místní trati „Nad Starými horami“, v souladu s evidencí v katastru nemovitostí plní funkci lesa, převažující dřevinou je akát, v menší míře je zastoupen také dub.

Pozemek p.č. 2761/120 leží v místní trati „Padělky pod silnicí“, pozemek je neoplocený, nezastavěný a bez trvalých porostů, v souladu s evidencí v KN je užíván jako orná půda, na uvedený pozemek navazuje parcela č. 2761/5, jedná se o zatravněný svah silničního náspu, pozemek je součástí silnice č. 4217 v úseku H. Bojanovice - Hustopeče.

Pozemek p.č. 3862 leží v místní trati „Čaušperky“, pozemek je neoplocený, nezastavěný a bez trvalých porostů, v katastru nemovitostí je evidován v druhu pozemku vinice, ovšem viniční porost včetně opěrné konstrukce byl v minulosti odstraněn a pozemek se užívá jako orná půda. Místní trať „Čaušperky“ je dle přílohy k vyhlášce č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, viniční tratí s výhodnou, jihozápadní orientací.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.