DRAŽBA ID. 1/4 POZEMKŮ V HORNÍCH BOJANOVICÍCHNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 8748/15
Odhadní cena: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 33.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.03.2021, 10:00
Expirace dražby: 30.03.2021, 10:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 33.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Horní Bojanovice

Popis:
Pozemky zapsané na LV č. 620 leží mimo zastavěné území obce, vždy ve vzdálenosti do 2 km od souvisle zastavěné části obce, ve všech případech se jedná o pozemky nezastavěné, neoplocené a bez trvalých porostů, přestárlé ovocné stromy na parcelách v katastru nemovitostí evidovaných v druhu pozemku ovocný sad byly až na zanedbatelné výjimky odstraněny, pozemky jsou užívány jako orná půda. Stejným způsobem jsou užívány i parcely v KN evidované jako ostatní komunikace, jedná se o části zaniklých polních cest. Hodnocené zemědělské pozemky užívá minoritní spoluvlastník ZEČI s.r.o., se sídlem 691 12 Boleradice
č.p. 426.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.