DRAŽBA ID. 1/24 RD S POZEMKY VE FRANCOVĚ LHOTĚ, OKRES VSETÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 11597/12
Odhadní cena: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 6.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.04.2021, 09:00
Expirace dražby: 06.04.2021, 09:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 6.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Vsetín
Obec: Francova Lhota

Popis:
Draženým objektem je pozůstatek původního předválečného domu, ke kterému jsou napojeny zbytky kůlny, kurníku a skladu. Objekt je již několik let nevyužíván.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.