DRAŽBA GARÁŽE V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 14525/10
Odhadní cena: 163.000,- Kč
Nejnižší podání: 108.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.03.2021, 09:00
Expirace dražby: 16.03.2021, 09:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 108.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Česká Třebová

Popis:
Dražená nemovitá věc se nachází v zástavbě města Česká Třebová, v území mezi ulicemi Vily, U Teplárny, Kubelkova a U Stadionu, v prostoru mezi železničními tratěmi. V okolí se nachází zástavba z řadových garáží a zmíněné železniční tratě.
Garáž je zděná. Půdorys obdélníkový. Střecha je plochá, jednostranně ukloněná. Krytina živičná povlaková. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Vnější omítka vápenocementová. Vrata plechová.

Pozemek parc. č. St. 849, na němž se nachází předmět dražby, který je zapsán na LV č. 8, pro obec Česká Třebová a k.ú. Parník, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí, je ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. Vlastník pozemku má zákonné předkupní právo ke stavbě, v
souladu s ust. § 3056 odst. 1 občanského zákoníku, které může uplatnit při dražbě.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.