DRAŽBA ID. 1/5 RD SE ZAHRADOU V OBCI ZLONICE, OKRES KLADNO

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 5173/08
Odhadní cena: 266.000,- Kč
Nejnižší podání: 177.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.04.2021, 11:00
Expirace dražby: 06.04.2021, 11:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 177.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kladno
Obec: Zlonice

Popis:
Dražené nemovité věci jsou situovány ve vnitřní, zastavěné části obce Zlonice, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné veřejné komunikaci.
Na pozemku p.č. St. 152 se nachází vedlejší stavba ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou
taškou pálenou.
Na pozemku p.č. St 183/4 se nachází přízemní nepodsklepený objekt, který je havarijním stavu, narušená nosná část svislých i vodorovných konstrukcí, chybějící střešní konstrukce.
Pozemky p.č. St. 183/4 a p.č. 19/3 jsou situovány ve vnitřní, zastavěné části obce Zlonice, v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, kamenné veřejné komunikaci.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.