DRAŽBA SPOLUVL. PODÍLU O VEL. ID 1/2 BUDOVY V OBCI KRNOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 3460/16
Odhadní cena: 80.000,- Kč
Nejnižší podání: 53.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 17.03.2021, 10:00
Expirace dražby: 17.03.2021, 10:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 53.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Bruntál
Obec: Krnov

Popis:
Oceňovaná nemovitost je stavba vedená v KN jako jiná stavba bez čp/če jako součást parcely č. 3069/2 zast.pl. a nádvoří, k.ú. Krnov-Horní Předměstí. Je situována ve dvorním traktu stávajícího bytového domu na parcele č. 3069/1, kde přístup je možný pouze průchodem přes dům a společný dvůr. Přístup není tudíž právně vymezen a zajištěn (pouze ústní dohoda).
Objekt je zděný, dvoupodlažní, zastřešený pultovou střechou, bez vnitřního vybavení. Není napojen na žádné sítě, je bez elektroinstalace, bez přípojek sítí. Rekonstrukce žádné neproběhly, objekt je bez viditelné údržby, pouze proběhla výměna dvou oken za plastová.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.