DRAŽÍME POTŘETÍ: PODÍL ID. 1/5 ZAHRADY V ZÁLEZLICÍCH, OKR. MĚLNÍK

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 10134/13-208
Odhadní cena: 11.000,- Kč
Nejnižší podání: 4.400,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 03.03.2021, 10:30
Expirace dražby: 03.03.2021, 10:50

Dražební jistota: 1.500,- Kč
Nejnižší podání: 4.400,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Mělník
Obec: Zálezlice

Popis:
Jedná se o úzký pruh zahrady v části obce Zálezlice - Kozárovice, z jedné strany lemuje cestu a z druhé strany navazuje na oplocené zahrady, je mírně svažitého terénu. Výškově je pozemek vyvýšen, nad úrovní cesty. Podél cesty je vodní nádrž, dále pak Kozárovický vodní tok, který vyúsťuje do řeky Vltavy (pravý břeh ve směru toku). Okolní zástavbu tvoří rodinné a rekreační domy. Centrum obce Zálezlice je ve vzdálenosti 1,5 km, do Mělníka je vzdálenost 14 km, k okraji Prahy je vzdálenost 28 km. Přístup na zahradu je možný přes vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno pouze na části, zbývající oplocení chybí nebo je děravé. Pozemek se nachází v plochách záplavového území.

Součásti: zbývající část oplocení, vjezdová brána a branka.
Součástí pozemku parc.č. 1439 je také rostlinstvo: neudržované a spontánně rostoucí.

Celková výměra pozemku: 266 m2

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.