DRAŽBA LESNÍHO POZEMKU V OBCI CHŘÍČ O VEL. ID 1/2, OKRES PLZEŇ-SEVER

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 4189/14
Odhadní cena: 15.370,- Kč
Nejnižší podání: 10.247,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 24.03.2021, 10:00
Expirace dražby: 24.03.2021, 10:30

Dražební jistota: 3.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.247,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-sever
Obec: Chříč

Popis:
Pozemek se nachází v jihovýchodní části extravilánu obce Chříč. Přístup na pozemek je z pozemku 747 (nezpevněná lesní cesta) ve vlastnictví obce Chříč. Na pozemku se nachází smíšený lesní porost.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.