ID. 1/2 LESNÍHO POZEMKU V OBCI LETOVICE, OKR. BLANSKONejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EXD 2/21
Odhadní cena: 22.000,- Kč
Nejnižší podání: 14.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.03.2021, 12:00
Expirace dražby: 09.03.2021, 12:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 14.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Letovice

Popis:
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 73/6 - lesní pozemek, LV č. 396 v k.ú. Podolí u Míchova, obec Letovice, okres Blansko, který je situován v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny neudržovaného charakteru.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený pozemek ke dni ocenění neplní funkci lesa, proto je předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.