ID. 1/4 ZAHRADY V OBCI MÍCHOV, OKR. BLANSKONejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EXD 2/21
Odhadní cena: 49.000,- Kč
Nejnižší podání: 32.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.03.2021, 12:30
Expirace dražby: 09.03.2021, 13:00

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 32.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Míchov

Popis:
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 146/12 - zahrada a pozemku p.č. 147/6 - zahrada, vše LV č. 399 v k.ú. Míchov u Boskovic, obec Míchov, okres Blansko, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Letovice. Pozemky tvoří jednotný funkční celek a jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 555 -
ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Míchov, č.p. 50, 679 61 Míchov. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 150 m od předmětu ocenění.

Dle informací ČSÚ v obci Letovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Letovice je pozemek zahrnut v plochách jako: „SV - plochy smíšené obytné - venkovské“. Informace získány z WWW stránek obce Míchov.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se na části pozemku nachází ovocné stromoví a náletové dřeviny plevelného charakteru. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - dřevěné latě s kovovými sloupky
- dřevěná vrata

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.