DRAŽÍME PODRUHÉ: PODÍL ID. 1/2 LESA V K.Ú. HODONICE, OKR. ZNOJMO

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 4284/13-234
Odhadní cena: 3.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.03.2021, 10:00
Expirace dražby: 10.03.2021, 10:20

Dražební jistota: 800,- Kč
Nejnižší podání: 1.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Hodonice

Popis:

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.