DRAŽBA POZEMKŮ VČETNĚ CHATKY V OBCI MORAVSKOSLEZSKÝ KOČOV, OKR. BRUNTÁL

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1658/16
Odhadní cena: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 200.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 31.03.2021, 09:00
Expirace dražby: 31.03.2021, 09:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 200.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Bruntál
Obec: Moravskoslezský Kočov

Popis:
Pozemky jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Moravskoslezský Kočov. Jedná se o mírně sklonitý terén s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Přístup není právně zajištěn, není ve vlastnictví majitele dražené nemovitosti. Na pozemku p.č. 44/5 je situován objekt bez čp/če - jiná stavba. Jedná se o zděnou vedlejší stavbu pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Na pozemku p.č. 44/2 je situován jednoduchý přístřešek. Na pozemku p.č. 49/3 se nachází soubor vedlejších staveb. Příslušenství pozemku p.č. 44/2 tvoří bazén, skleník a přípojky IS. Pozemky jsou zatížené věcným břemenem: zřízení, provoz, oprava, údržba, obnova, výměna a modernizace zařízení distribuční soustavy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.