DRAŽBA ORNÉ PŮDY O VEL. ID 1/2 V OBCI DĚTMAROVICE. OKR. KARVINÁ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 6151/15
Odhadní cena: 58.000,- Kč
Nejnižší podání: 38.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 31.03.2021, 10:00
Expirace dražby: 31.03.2021, 10:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 38.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Karviná
Obec: Dětmarovice

Popis:
Oceňovaný pozemek se nachází v obci Dětmarovice, v zástavbě rodinných domů, při hlavní komunikaci č. 67 procházející obcí a spojující města Karviná a Bohumín. Ke dni ocenění je pozemek zatravněný, neoplocený, bez využití. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru. Na jihozápadní straně je pozemek lemován veřejnou komunikací, na severovýchodní straně je lemován železniční tratí. Dle platného územního plánu se oceňovaný pozemek nachází v zóně ploch smíšených obytných, v ochranném pásmu dráhy a ochranném silničním pásmu.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.