BYTOVÝ DŮM NA ADRESE PECHLÁTOVA 104/25, PRAHA - RADLICENejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 16/20
Odhadní cena: 20.854.000,- Kč
Nejnižší podání: 13.902.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 04.03.2021, 09:00
Expirace dražby: 04.03.2021, 09:30

Dražební jistota: 5.000.000,- Kč
Nejnižší podání: 13.902.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres:
Obec: Praha

Popis:
Oceňovaný bytový dům byl postaven jako řadový vnitřní objekt, který má celkem 3 nadzemní podlaží. Dům je pravděpodobně celkově podsklepený, je zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Objekt byl postaven přibližně kolem roku 1920.

Přilehlý pozemek k objektu je mírně svažitý a nachází se na něm listnaté stromy. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Jsou zde dobré parkovací možnosti přímo u objektu.

Původní nařízená dražba, která se měla konat dne 02.02.2021 byla odročena na 04.03.2021, insolvenční soud povinného vydal předběžné opatření a soudní exekutor smí provést dražbu i přes zahájenou insolvenci povinného.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.