DRAŽÍME PODRUHÉ: PODÍL ID. 1/14 RODINNÉHO DOMU S POZEMKY V BAVOROVĚ, OKR. STRAKONICE

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 2449/15-159
Odhadní cena: 60.000,- Kč
Nejnižší podání: 30.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 17.03.2021, 10:30
Expirace dražby: 17.03.2021, 10:50

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 30.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Strakonice
Obec: Bavorov

Popis:
Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na přízemním, zděném, zřejmě nepodsklepeném (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinném domě bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou pálenou taškou. Objekt je půdorysu obdélníka, nachází se v zastavěné, odlehlé části města Bavorov, v řadové zástavbě jako řadový krajní, na adrese Bavorské Svobodné Hory 254, 387 73 Bavorov. Parkování je možné na vlastním pozemku.
Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 386/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje, a dále po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 461/19 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Bavorov.
Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od objektu. Dle informací ČSÚ ve městě Bavorov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna (nebyl zpřístupněn). Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca z roku 1993. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
Více informací ve znaleckém posudku.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.