DRAŽÍME POTŘETÍ: PODÍL ID. 1/36 POZEMKU - ORNÉ PŮDY V ČERNÉ, OKR. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 9788/13-311
Odhadní cena: 300,- Kč
Nejnižší podání: 120,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 17.03.2021, 11:00
Expirace dražby: 17.03.2021, 11:20

Dražební jistota: 100,- Kč
Nejnižší podání: 120,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Žďár nad Sázavou
Obec: Černá

Popis:
Pozemek parc.č. 457/99 se nachází zcela mimo zastavěnou část obce. Jedná se o úzký pruh obdělávané půdy, která je součástí většího půdního celku. Přístup k pozemku je možný po nezpevněné polní cestě. Do Žďáru nad Sázavou je vzdálenost 23 km.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.