DRAŽÍME POTŘETÍ: PODÍL ID. 1/4 POZEMKU - ORNÉ PŮDY V ČERNÉ, OKR. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 9788/13-312
Odhadní cena: 31.200,- Kč
Nejnižší podání: 12.480,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 17.03.2021, 11:30
Expirace dražby: 17.03.2021, 11:50

Dražební jistota: 2.500,- Kč
Nejnižší podání: 12.480,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Žďár nad Sázavou
Obec: Černá

Popis:
Pozemky parc.č. 393/1, 393/2, 395/16 a 766/5 se nachází zcela mimo zastavěnou část obce. Pozemky na sebe vzájemně navazují a tvoří spolu jeden celek. Jsou porostlé trvalým travním porostem a z menší části náletovými dřevinami (část pozemku parc.č. 395/16). Přístup k pozemkům je možný po nezpevněné polní cestě. Do Žďáru nad Sázavou je vzdálenost 22 km.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.