ID. 1/16 RODINNÉHO DOMU ZLONČICE Č.P. 29, OKR. MĚLNÍK

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 726/15
Odhadní cena: 36.000,- Kč
Nejnižší podání: 24.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 23.03.2021, 09:00
Expirace dražby: 23.03.2021, 09:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 24.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Mělník
Obec: Zlončice

Popis:
Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Dispoziční řešení domu je 3+1. V koupelně se nachází vana a WC. Na dům navazuje zděné stavení s pultovou střechou, jejíž součástí jsou komíny. K domu náleží dvorek, na kterém se nachází zděná kolna s pultovou střechou s krytinou z pálených tašek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Odpady jsou svedeny do jímky, která se nachází na dvorku. Vytápění domu je elektrickým kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek par. č. st. 44, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří je o velikosti 154 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem č.p. 29, zděným stavením a kolnou. Zbylou část tvoří dvorek. Pozemek je oplocen, plot je zděný s dvoukřídlími vraty. Součást nemovité věci jsou IS, jímka a zpevněné plochy. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, zděné stavení a kolna.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.