ID. 1/4 ORNÉ PŮDY V NOVÉ PACE, OKR. JIČÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 235/20
Odhadní cena: 33.000,- Kč
Nejnižší podání: 22.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 23.03.2021, 10:00
Expirace dražby: 23.03.2021, 10:30

Dražební jistota: 9.000,- Kč
Nejnižší podání: 22.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jičín
Obec: Nová Paka

Popis:
Oceňovaný pozemek je užíván jako zemědělský pozemek, o rozloze 5426 m2. Dle územního plánu je zařazen v plochách zemědělských. Pozemek je bez staveb a trvalých porostů. Nachází se ve větším půdním celku východně
od silnice z Nové Paky do Podlevína. Oceňovaný pozemek není zatížen věcnými břemeny.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.