PODÍL ID. 1/3 RODINNÉHO DOMU V OBCI ZABRUŠANY, K.Ú. ŽELÉNKY, OKR. TEPLICE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 1251/19-65
Odhadní cena: 221.500,- Kč
Nejnižší podání: 147.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 24.03.2021, 10:00
Expirace dražby: 24.03.2021, 10:20

Dražební jistota: 25.000,- Kč
Nejnižší podání: 147.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Teplice
Obec: Zabrušany

Popis:
Dům č.p. 111 je členitého tvaru o dvou výškových úrovních, půdorysně je dvoupodlažní část obdélníkového tvaru s obklopující jednopodlažní částí ve tvaru písmene "L", situovaný na rovinatém terénu. V okolí je pouze oplocený areál a naproti domu jsou dvě stavby nevyužívané pro bydlení. Pravděpodobně se jedná o původně doprovodné stavby k domu, užívané ke skladování, které ovšem nyní nejsou předmětem ocenění (ve vlastnictví jiného subjektu). Předmětem ocenění je pouze pozemek parc.č. St. 74, jehož součástí je dům č.p. 111, který je užívaný k rodinnému bydlení - pravděpodobně třemi rodinami. Oceňovaný pozemek je celou plochou zastavěný stavbou domu, pozemek okolo domu je ve vlastnictví Obce Zabrušany.

Jedná se v podstatě o samotu, místní název "Kolonie"; centrum obce Zabrušany je ve vzdálenosti 2,6 km, do Bíliny je vzdálenost 2,7 km, do Teplic je vzdálenost cca 7 km. Přístup k domu je po zpevněné prašné cestě, část obecního pozemku okolo domu je užívána jako zahrada a je částečně oplocena.

Více informací viz znalecký posudek

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.