ID. 1/4 A ID. 1/40 POZEMKŮ V OBCI ŽIŽELICE, OKR. LOUNY

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 2006/08
Odhadní cena: 28.750,- Kč
Nejnižší podání: 14.375,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 23.03.2021, 10:30
Expirace dražby: 23.03.2021, 11:00

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 14.375,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Louny
Obec: Žiželice

Popis:
Prostor převážně v nivě potoka Hutná, v minulosti zde vznikly zahrádky. V sousedství na stráni na jižní straně jsou zemědělské stavby v soukr. vlastnictví, přístup k zahrádkám je však po částečně zpevněných parcelách ve vlastnictví Obce Žiželice a ČR (SPÚ). V parcele 423/15 existuje vyústění vodovodu a el. přípojky (vlastník nebo správce není znám, využívá je majitel sousední zahrady). Prostor je evidován jako povodňová zóna. V aktuálním náhledu ČÚZK do LV již nejsou evidovány změny právních vztahů.

Na parcele 423/21 je silně poškozené oplocení, zdevastovaných několik ovocných stromů, celkem tři malé zděné kůlny nezapsané v LV jako samostatné stavby. Jejich existence je zahrnuta do celk. ceny parcely. Parcela je evidentně řadu let bez využití, zarůstá rostlinami z náletu semen, stavby chátrají.

Parcela 423/15 slouží jako přístupová pro všechny parcely v řadě (vesměs užívané jako zahrady) a je v ní vodovod. přípojka a el. přípojka neznámých vlastníků nebo správců. Žádná věcná břemena nejsou zapsaná.
S podíly na obdobných pozemcích se obchoduje v drtivé většině současně s rozhodující parcelou (zahradou) za jednu smluvní cenu.

Parcela 425/2 je evidována jako ost. pl. - neplodná. Jedná se o v části i strmý pozemek zaplněný dřevinami z náletu semen. S obdobnými pozemky se v regionu samostatně neobchoduje, podíl na ceně bude stanoven hrubým odhadem.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.