DRAŽBA POZEMKŮ O VEL. ID 1/4 V OBCI JALUBÍ, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 3272/06
Odhadní cena: 6.830,- Kč
Nejnižší podání: 4.553,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 07.04.2021, 09:00
Expirace dražby: 07.04.2021, 09:30

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 4.553,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Uherské Hradiště
Obec: Jalubí

Popis:
Oceňovaný pozemek parc.č. 5447/22 je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace; ve skutečnosti se jedná o část nezpevněné polní cesty situované mezi jednotlivými většími půdními celky (hony). Oceňovaný pozemek parc.č. 1528/102 je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemků orná půda; ve skutečnosti je pozemek začleněn do zemědělsky obhospodařovaného většího půdního celku (honů). Oceňované pozemky leží ve vzdálenosti do 2 km vzdušnou čarou od nejbližších míst souvislé zástavby obce Jalubí.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.