DRAŽBA ORNÉ PŮDY O VEL. ID 1/4 V OBCI JALUBÍ, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 3272/06
Odhadní cena: 5.360,- Kč
Nejnižší podání: 3.573,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 07.04.2021, 10:00
Expirace dražby: 07.04.2021, 10:30

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.573,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Uherské Hradiště
Obec: Jalubí

Popis:
Pozemek parc.č. 2765 je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku orná půda; ve skutečnosti je pozemek začleněn do většího půdního celku – honů, který je zemědělsky obhospodařován. Pozemek leží ve svažité lokalitě místně zvané „Staré hory“ situované západně od zastavěného území obce Jalubí, ve vzdálenosti cca 1000 m od souvislé obytné zástavby. Hranice pozemků nejsou v terénu vyznačeny. Hony, do kterých jsou pozemky začleněny, jsou přístupné z polní cesty spojující obce Jalubí a Modrá. Na oceňovaném pozemku nejsou žádné trvalé porosty.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.