VINNÝ SKLÍPEK V OBCI ÚJEZDEC - ID. 1/2Nejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 DC 10017/20-13
Odhadní cena: 135.000,- Kč
Nejnižší podání: 54.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 24.03.2021, 09:00
Expirace dražby: 24.03.2021, 10:00

Dražební jistota: 25.000,- Kč
Nejnižší podání: 54.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Uherské Hradiště
Obec: Újezdec

Popis:
ideální polovina nemovitých věci zapsaných v katastru nemovitostí v listě vlastnictví číslo 632 pro katastrální území Újezdec u Osvětiman, obec Újezdec, okres Uherské Hradiště, a to pozemku parcelní číslo St. 200 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čísla popisného nebo čísla evidenčního, jiná stavba (vinný sklep), stojící na pozemku parcelní číslo St. 200, včetně ideální poloviny všech součástí a příslušenství

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.