DRAŽBA ID. 1/15 POZEMKU V PLZNINejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 6786/07
Odhadní cena: 14.300,- Kč
Nejnižší podání: 9.533,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.04.2021, 10:00
Expirace dražby: 13.04.2021, 10:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 9.533,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-město
Obec: Plzeň

Popis:
Pozemek slouží jako přístupová cesta ke skupině zahrad situovaných podél železniční trati Plzeň - Domažlice. Cesta dále nepokračuje, jedná se o slepou ulici. Oceňovaný pozemek se nachází v území, které je určeno pro plochy zahrádkářských kolonií a malých zahrad. Mohou zde být umístěny stavby pro individuální rekreaci - zahrádkářské chaty (zastavěná plocha do 25 m2), drobné zahradní stavby, stavby pro zpracování a
skladování plodin.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.