DRAŽBA POZEMKŮ VČETNĚ RD O VEL. ID 1/2 V OBCI VĚCOV, OKR. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 7786/14
Odhadní cena: 52.000,- Kč
Nejnižší podání: 34.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.04.2021, 09:00
Expirace dražby: 14.04.2021, 09:30

Dražební jistota: 8.000,- Kč
Nejnižší podání: 34.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Žďár nad Sázavou
Obec: Věcov

Popis:
Nemovitost se nachází ve svažitém terénu, přístup k nemovitostem je z uličního líce (SZ strana). Na stavbu RD v uličním líci ze SV strany navazuje vedlejší stavba - původní zděná stavba, využívaná jako kůlna. Současně jsou na pozemcích ve funkčním celku provedeny neudržované venkovní úpravy a trvalé, rovněž převážně neudržované porosty, kdy jsou volné části pozemků využívány jako dvůr a zahrada. V místní části jsou zavedeny inženýrské sítě v omezeném rozsahu, kdy je stavba dle ústního sdělení napojena pouze na vodovod, elektrickou energii a kanalizaci (jímka, řád). RD má vnitřní dispozici 3+1 se sociálním a technickým zázemím, kdy se jedná o stavbu s jedním nadzemním podlažím a částečným podsklepením.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.