RODINNÝ DŮM V OBCI ČESKÁ SKALICE, OKR. NÁCHOD

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 897/20
Odhadní cena: 1.140.000,- Kč
Nejnižší podání: 760.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 23.03.2021, 12:30
Expirace dražby: 23.03.2021, 13:00

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 760.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Náchod
Obec: Česká Skalice

Popis:
Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, v části je půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1925. V 60. letech byla zřejmě provedena modernizace domu.
Základy má kamenné, objekt je cihlové konstrukce, stěny mají tloušťku 45 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří eternitové šablony a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a stavba není zateplena.
Podlahová plocha činí 115 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství ( dřevníky, kůlny) činí 185 m2.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.