SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/10 RODINNÉHO DOMU V MĚNÍNĚ U BRNA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3535/09-188
Odhadní cena: 92.600,- Kč
Nejnižší podání: 61.733,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 23.03.2021, 10:00
Expirace dražby: 23.03.2021, 10:30

Dražební jistota: 7.000,- Kč
Nejnižší podání: 61.733,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Měnín u Brna

Popis:
Rodinný dům je řadový, krajní v řadě, přízemní se sedlovou střechou. Základy objektu jsou kamenné. Svislé obvodové konstrukce zděné z klasických materiálů. Střecha je sedlová, s krytinou z pálených tašek. Klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky provedeny. Dům se nachází v průměrném technickém stavu vzhledem ke stáří, opotřebení stanovuji odborným odhadem na 70 %. Okna dřevěná dvojitá, dveře hladké plné.
Znalci nebyl umožněn vstup do nemovité věci, znalec pro další ocenění předpokládá ústřední nebo lokální vytápění. Standardní sociální vybavení sestávající z WC, umyvadla, vany, případně sprchového koutu, a vybavení kuchyně linkou a sporákem. Vzhledem k provoznímu propojení s vedlejší stavbou znalec odhaduje zastavěnou plochu objektu cca na 60 m2 a obytnou plochu objektu na cca 45 m2.
Znalec pro další ocenění rovněž předpokládá napojení objektu na veškeré přípojky inženýrských síti, vzhledem ke skutečnostem že se v obci nachází vodovod, kanalizace i plyn.
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 178, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rodinný dům, trvalé porosty, venkovní úpravy a vedlejší stavby. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 429 m2.
Vedlejší stavba navazující na rodinný dům č.p.178 o zastavěné ploše cca 80 m2, dle snímku (níže uvedeném v příloze znaleckého posudku) je zřejmé, že vedlejší stavba konstrukčně navazuje na objekt rodinného domu a je pravděpodobné že i provozně doplňuje užívání rodinného domu - vedlejší stavba nacházející se na pozemku parc.č.747/1 (zahrada) o zastavěné ploše cca 18 m2,.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.