ČÁST BÝVALÉ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI S POZEMKY V OBCI VIŠŇOVÁ-ANDĚLKA - OPAKOVANÁ

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 49/08
Odhadní cena: 350.000,- Kč
Nejnižší podání: 175.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 24.03.2021, 13:00
Expirace dražby: 24.03.2021, 13:30

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 175.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Liberec
Obec: Višňová - Andělka

Popis:
jedná se o část bývalé zemědělské usedlosti; pozemek parc.č. St. 78 spolu se stavbou č.p.14 a pozemek parc.č. 656 tvoří jednu část a pozemek parc.č. St. 81 spolu se stavbou stodoly a pozemek parc.č. 659 tvoří druhou část; obě části jsou oddělené pozemkem parc. č. 1840, oba stavební pozemky (p.č. St. 78 a p.č. St. 81) mají k tíži pozemku parc.č. 1840 zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy (více ve znaleckém posudku)

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Rakovník,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.