DRAŽBA POZEMKŮ O VEL. ID 4/16 V OBCI RAŠKOVICE, OKR. FRÝDEK-MÍSTEK

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 406/18
Odhadní cena: 26.000,- Kč
Nejnižší podání: 17.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 21.04.2021, 10:00
Expirace dražby: 21.04.2021, 10:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 17.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Frýdek-Místek
Obec: Raškovice

Popis:
Oceňované pozemky se nachází v obci Raškovice, katastrální území Raškovice, okres Frýdek-Místek, mimo souvislou zástavbu. Pozemky jsou vedené v katastru nemovitostí jako orná půda, resp. vodní plocha. Dle územního plánu obce Raškovice se pozemek parc.č. 1436/1 nachází v plochách smíšených nezastavěného území a pozemky parc.č. 1002/5 a 1284/39 se nachází v plochách zemědělských. Ke dni ocenění jsou pozemky z převážné části zatravněné. Na pozemcích se nachází věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy elektrické energie ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.