DRAŽBA ORNÉ PŮDY V OBCI RAŠKOVICE, OKR. FRÝDEK-MÍSTEK

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 406/18
Odhadní cena: 24.000,- Kč
Nejnižší podání: 16.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 28.04.2021, 09:00
Expirace dražby: 28.04.2021, 09:30

Dražební jistota: 4.000,- Kč
Nejnižší podání: 16.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Frýdek-Místek
Obec: Raškovice

Popis:
Oceňovaný pozemek se nachází v obci Raškovice, katastrální území Raškovice, okres Frýdek-Místek, mimo souvislou zástavbu. Pozemek je vedený v katastru nemovitostí jako orná půda. Dle územního plánu obce Raškovice se pozemek parc.č. 1002/4 nachází v plochách zemědělských. Ke dni ocenění je pozemek z převážné části zatravněný. Na pozemku se nachází věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy elektrické energie ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.