PODÍL 1/8 RODINNÉHO DOMU S POZEMKY V OBCI ZBEČNO - OPAKOVANÁ

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 593/08
Odhadní cena: 120.000,- Kč
Nejnižší podání: 60.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.04.2021, 10:00
Expirace dražby: 14.04.2021, 10:30

Dražební jistota: 25.000,- Kč
Nejnižší podání: 60.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rakovník
Obec: Zbečno

Popis:
Rodinný dům obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a nevyužívaným podkrovím; příslušenstvím jsou kolna, garáž s dílnou, sklad, stáj pro koně, venkovní úpravy a inženýrské sítě (více ve znaleckém posudku).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Rakovník,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.