DRAŽBA ORNÉ PŮDY O VEL. ID 1/3 V OBCI RATÍŠKOVICE, OKR. HODONÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 285/08
Odhadní cena: 6.290,- Kč
Nejnižší podání: 4.193,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 28.04.2021, 10:00
Expirace dražby: 28.04.2021, 10:30

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 4.193,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Hodonín
Obec: Ratíškovice

Popis:
Pozemek p. č. 2424/24 se nachází v katastrálním území Ratíškovice, západně od obce Ratíškovice, v lokalitě Hrbov. K pozemku není umožněn přístup po zpevněné ani nezpevněné komunikaci, je přístupný pouze přes zemědělské pozemky jiných vlastníků. Pozemek je rovinatý, součástí lánu, je zemědělsky intenzivně využíván. Ke dni ocenění se na pozemku nachází orná půda bez trvalých porostů a staveb.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.