DRAŽBA POZEMKŮ O VEL. ID 1/9 V OBCI LIPOVÁ, OKRES PROSTĚJOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 5542/10
Odhadní cena: 12.530,- Kč
Nejnižší podání: 8.353,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.05.2021, 09:00
Expirace dražby: 05.05.2021, 09:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 8.353,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Prostějov
Obec: Lipová

Popis:
Předmětem ocenění dle skutečného stavu jsou tři kusy pozemků ZPF. Jedná se o mírně svažité pozemky. Dle ÚP obce Lipová jsou pozemky určeny pro zemědělskou produkci. Pozemky se nachází v extravilánu k.ú. Hrochov.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.