1. OPĚTOVNÁ DRAŽBA ID. 1/4 GARÁŽE V TRUTNOVĚ, K.Ú. BOHUSLAVICE NAD ÚPOUNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 3235/15
Odhadní cena: 25.000,- Kč
Nejnižší podání: 12.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 17.08.2021, 10:00
Expirace dražby: 17.08.2021, 10:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 12.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Trutnov
Obec: Trutnov

Popis:
Jedná se o stavbu samostatné garáže obdélníkového tvaru. Objekt není podsklepen a má jedno nadzemní podlaží. Vstup do objektu je ze SV strany z prostoru silnice. Založení je provedeno na základových pasech. Obvodové konstrukce jsou zděné. Zastřešení je řešeno plochou střechou.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.