PODÍL O VELIKOSTI ID. 2/8 POZEMKŮ V OBCI KAPLICE, K.Ú. HRADIŠTĚ U KAPLICE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 6104/16-157
Odhadní cena: 75.000,- Kč
Nejnižší podání: 50.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.04.2021, 10:30
Expirace dražby: 14.04.2021, 10:50

Dražební jistota: 7.000,- Kč
Nejnižší podání: 50.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Český Krumlov
Obec: Kaplice

Popis:
Pozemky se nacházejí cca 400 m západně od okraje zastavěné části obce Hradiště. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a orná půda o výměře 11.998 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se částečně v lánu. Na pozemku parc. č. 3115/4 a jižní části pozemku parc. č. 3148/4 se nacházejí listnaté porosty. Pozemky jsou svažité k západní straně. V době oceňování byly pozemky částečně využívané. Nájemní práva nebyla zjištěna. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.