DRAŽÍME POTŘETÍ: PODÍL ID. 2/8 POTENCIÁLNĚ STAVEBNÍCH POZEMKŮ V KAPLICI, OKR. ČESKÝ KRUMLOV

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 6104/16-152
Odhadní cena: 24.800,- Kč
Nejnižší podání: 9.920,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.04.2021, 10:00
Expirace dražby: 14.04.2021, 10:20

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 9.920,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Český Krumlov
Obec: Kaplice

Popis:
Pozemky zapsané na LV č. 2017 pro k.ú. Hradiště u Kaplice se nacházejí na okraji zastavěné části obce Hradiště. Jsou mírně svažité, porostlé trvalým travním porostem a navzájem na sebe navazují. Dle platného územního plánu se jedná o plochy smíšené obytné – území malých sídel. Centrum obce Hradiště je ve vzdálenosti cca 200 m, do Českého Krumlova je vzdálenost 24 km. Přístup k pozemkům je možný pouze přes pozemky jiných vlastníků. Inženýrské sítě nebyly zjištěny.

Užitná plocha pozemků je celkem 487 m2.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.